<s id="uwnjv"><object id="uwnjv"></object></s><nav id="uwnjv"></nav>

  1. <rp id="uwnjv"><object id="uwnjv"><input id="uwnjv"></input></object></rp>

    2018-2019第二学期中小学生餐厅第七周食谱

    作者: 来源: 发布时间:2019年03月28日
     

    邗江实验学校1-3号餐厅一周食谱

                                                                       2019年4月1日—4月4日

    日  期

    早 餐

    中  餐

    价 格

    晚  餐

    价 格

    周一

    蒜苗烧肉排

    炖蛋

    包菜炒百叶

    榨菜肉丝汤

     

     

     

     

    周二

    孜然鸭根

    雪菜黄鱼

    韭菜炒蛋

    三鲜汤

     

     

     

     

    周三

    全家福

    青蒜炒方干

    宫保鸡丁

    紫菜蛋汤

     

     

     

     

    周四

    红烧仔鸡

    土豆炒河虾

    青菜油果

    冬瓜海带汤

     

     

     

    周五

     

     

     

     

    邗江实验学校总务处  

    0一九年三月二十六日

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    邗江实验学校2-4号餐厅一周食谱

                                                                       2019年4月1日—4月4日

    日  期

    早 餐

    中  餐

    价 格

    晚  餐

    价 格

    周一

    蒜苗烧肉

    青菜牛肉粉丝

    干丝炒肉丝

    蒜泥苋菜

    西红柿蛋汤

     

    鸭根

    韭菜干丝

    芽菜汤

     

     

    周二

    花干烧鸡块

    球葱大虾

    莴苣精片

    蒜米生菜

    榨菜肉丝汤

     

    百叶卷肉

    花菜肉片

    萝卜海带汤

     

     

    周三

    卤鸭根

    糖醋包菜

    宫爆鸡丁

    炒菠菜

    紫菜蛋汤

     

    土豆虾条

    炖蛋

    冬瓜汤

     

     

    周四

    红烧肉排

    白瓜精片

    香葱炖蛋

    酸菜黄鱼

    蒜泥苋菜

    冬瓜鸡汤

     

     

     

     

    周五

     

     

     

     

     

    邗江实验学校总务处  

    0一九年三月二十六日

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    邗江实验学校6-7号餐厅一周食谱

                                                                       2019年4月1日—4月4日

    日  期

    早 餐

    中  餐

    价 格

    晚  餐

    价 格

     

    周一

    红烧肉排

    白瓜鸡丁

    什锦干丝

    西红柿蛋汤

     

     

     

     

    周二

    土豆烧仔鸡

    三鲜肉末豆腐

    包菜肉丝

    紫菜蛋汤

     

     

     

     

    周三

    红烧鸭翅根

    洋葱炒河虾

    水煮肉片

    冬瓜鸡汤

     

     

     

     

    周四

    红烧狮子头

    芽菜粉丝

    酸菜黄鱼

    萝卜豆腐汤

     

     

     

     

    周五

     

     

     

     

    邗江实验学校总务处  

    0一九年 三月二十六日

     

     

     

     

     

     

     

     

    邗江实验学校8-9号餐厅一周食谱

                                                                       2019年4月1日—4月4日

    日  期

    早 餐

    中  餐

    价 格

    晚  餐

    价 格

    周一

    蒜苗烧肉

    香葱炖蛋

    白瓜肉片

    西红柿蛋汤

     

     

     

     

    周二

    红烧狮子头

    酸菜黄鱼

    香干药芹肉丝

    芽菜牛肉粉丝

    冬瓜鸡汤

     

     

     

     

    周三

    红烧仔鸡

    水煮肉片

    芽菜老百叶

    紫菜蛋汤

     

     

     

     

    周四

    卤大排

    莴苣精片

    干锅包菜

    青菜蛋汤

     

     

     

    周五

     

     

     

     

    邗江实验学校总务处  

    0一九年三月二十六日

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    邗江实验学校10-11号餐厅一周食谱

                                                                       2019年4月1日—4月4日

    日  期

    早 餐

    中  餐

    价 格

    晚  餐

    价 格

    周一

    红烧鸡块

    酸菜小黄鱼

    糖醋包菜

    榨菜肉丝汤

     

     

     

     

    周二

    红烧狮子头

    宫保鸡丁

    三鲜豆腐

    三鲜汤

     

     

     

     

    周三

    烩三鲜

    肉末炖蛋

    球葱大虾

    西红柿蛋汤

     

     

     

     

    周四

    红烧鸭根

    海带肉丝

    韭菜银芽

    三鲜汤

     

     

     

    周五

     

     

     

     

    邗江实验学校后勤服务中心

    0一九年三月二十六日

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    邗江实验学校1-3号餐厅一周食谱

                                                                       2019年4月1日—4月4日

    日  期

    早 餐

    中  餐

    价 格

    晚  餐

    价 格

    周一

    蒜苗烧肉排

    炖蛋

    包菜炒百叶

    孜然鸡腿

    炒苋菜

    榨菜肉丝汤

    3.80

    3.00

    2.50

    4.00

    3.80

     

    土豆鸡块

    鱼香肉丝

    大白菜牛肉粉丝

    麻婆豆腐

    青菜豆腐汤

    3.80

    3.50

    3.80

    3.00

     

    周二

    孜然鸭根

    雪菜黄鱼

    韭菜炒蛋

    大煮干丝

    孜然鸡片

    三鲜汤

    2.50

    3.50

    3.50

    3.30

    4.00

     

    香酥鸡

    百叶卷肉

    大白菜炒肉丝

    水煮肉片

    冬瓜海带汤

    8.00

    4.00

    3.50

    3.80

     

    周三

    全家福

    青蒜炒方干

    宫保鸡丁

    珍珠肉圆

    莴苣木耳炒鸡片

    紫菜蛋汤

    3.80

    3.50

    3.50

    3.80

    3.80

    卤大排

    糖醋面筋

    肉末炖蛋

    茄汁黄鱼

    芽菜豆腐汤

    3.80

    3.30

    3.00

    4.00

     

     

    周四

    红烧仔鸡

    土豆炒河虾

    青菜油果

    珍珠肉圆

    莴苣炒鸡片

    冬瓜海带汤

    3.80

    4.00

    2.50

    4.00

    3.50

     

     

    周五

     

     

     

     

    邗江实验学校总务处  

    0一九年三月二十六日

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    邗江实验学校6-7号餐厅一周食谱

                                                                       2019年4月1日—4月4日

    日  期

    早 餐

    中  餐

    价 格

    晚  餐

    价 格

     

    周一

    红烧肉排

    白瓜鸡丁

    什锦干丝

    水煮牛肚

    姜米茼蒿

    西红柿蛋汤

    3.80

    3.50

    3.50

    3.80

    2.50

    孜然鸡片

    酸菜鱼

    土豆炒肉丝

    炒菠菜

    生菜蛋汤

    3.80

    3.50

    3.50

    2.50

     

    周二

    土豆烧仔鸡

    三鲜肉末豆腐

    包菜肉丝

    花菜肉片

    炒生菜

    紫菜蛋汤

    3.80

    3.50

    3.50

    3.50

    2.50

    红烧大排

    百叶卷肉

    豆芽炒鸡丝

    红烧中翅

    青菜干丝汤

    3.80

    3.80

    3.50

    3.80

     

    周三

    红烧鸭翅根

    洋葱炒河虾

    水煮肉片

    土豆肉丝

    炒菠菜

    冬瓜鸡汤

    2.50

    3.50

    3.50

    3.50

    2.50

    杂烩

    珍珠肉圆

    韭菜炒蛋

    鱼香茄子

    青菜汤

    3.50

    3.80

    3.50

    2.50

     

    周四

    红烧狮子头

    芽菜粉丝

    酸菜黄鱼

    青椒土豆炒肉丝

    红烧鸡腿

    萝卜豆腐汤

    3.80

    3.00

    3.50

    3.50

    3.80

     

     

     

     

    周五

     

     

     

     

    邗江实验学校总务处  

    0一九年 三月二十六日

     

     

     

     

     

     

     

     

    邗江实验学校8-9号餐厅一周食谱

                                                                       2019年4月1日—4月4日

    日  期

    早 餐

    中  餐

    价 格

    晚  餐

    价 格

    周一

    蒜苗烧肉

    香葱炖蛋

    白瓜肉片

    大煮干丝

    红烧鸭根

    西红柿蛋汤

    3.80

    3.00

    3.50

    3.50

    2.50

    清蒸仔鸡

    花菜肉片

    孜然鸡片

    酸菜黄鱼

    紫菜蛋汤

    8.00

    3.50

    3.50

    3.50

     

     

    周二

    红烧狮子头

    酸菜黄鱼

    香干药芹肉丝

    芽菜牛肉粉丝

    韭菜炒蛋

    姜米茼蒿

    冬瓜鸡汤

    3.50

    3.50

    3.50

    3.50

    3.50

    2.50

    百叶卷肉

    土豆鸡丁

    海带肉丝

    山药精片

    包菜汤

    3.80

    3.50

    3.50

    3.50

     

     

    周三

    红烧仔鸡

    水煮肉片

    芽菜老百叶

    蚂蚁上树

    黄豆猪手

    紫菜蛋汤

    3.80

    3.50

    2.50

    3.30

    3.80

    珍珠肉圆

    油焖茄子

    面筋肉片

    洋葱大虾

    芽菜干丝汤

    3.80

    2.50

    3.50

    3.50

     

    周四

    卤大排

    莴苣精片

    干锅包菜

    西红柿炒蛋

    红烧中翅

    青菜蛋汤

    3.80

    3.50

    3.50

    3.50

    3.80

     

     

    周五

     

     

     

     

    邗江实验学校总务处  

    0一九年三月二十六日

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    邗江实验学校10-11号餐厅一周食谱

                                                                       2019年4月1日—4月4日

    日  期

    早 餐

    中  餐

    价 格

    晚  餐

    价 格

    周一

    红烧鸡块

    酸菜小黄鱼

    糖醋包菜

    珍珠肉圆

    孜然鸡片

    榨菜肉丝汤

    3.80

    3.50

    2.50

    3.80

    3.50

    红烧肉

    清蒸仔鸡

    韭菜炒蛋

    烩三鲜

    青菜汤

    3.80

    8.00

    3.50

    3.50

     

    周二

    红烧狮子头

    宫保鸡丁

    三鲜豆腐

    花菜精片

    药芹肉丝

    三鲜汤

    3.50

    3.50

    2.50

    3.50

    3.50

     

    卤大排

    鱼香肉丝

    芽菜牛肉

    莴苣肉片

    青菜汤

    3.80

    3.50

    3.50

    3.50

     

    周三

    烩三鲜

    肉末炖蛋

    球葱大虾

    青椒鸡柳

    卤鸭根

    西红柿蛋汤

    3.50

    3.00

    3.50

    3.50

    2.50

    清蒸仔鸡

    青蒜牛腩

    面筋肉片

    鱼香茄子

    青菜汤

    8.00

    3.80

    3.50

    2.50

     

    周四

    红烧鸭根

    海带肉丝

    韭菜银芽

    茄汁小黄鱼

    红烧狮子头

    三鲜汤

    2.50

    3.50

    2.50

    3.50

    3.50

     

     

    周五

     

     

     

     

    邗江实验学校后勤服务中心

    0一九年三月二十六日

     

    点击数: 【字体: 收藏 打印文章 查看评论
    相关信息
     没有关键字相关信息!

    上一篇:2018-2019第二学期中小学生餐厅第六周食谱[ 03-21 ]

    下一篇:没有了!

    相关信息
    没有相关内容
    观后心情
    感动 同情 无聊 愤怒 搞笑 难过 高兴 路过
    香港挂牌彩图 <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>